ostanback-desktop-logo ostanback-desktop-logo

Renovering utav ladugårdsbyggnad i Sjöträsk

29 november 2013

Digital Image

fasad

Efter att timmerhuset var färdigt påbörjades en renovering av fasaden samt iordningställande av gästutrymmen i den befintliga ladugårdsbyggnaden.