ostanback-desktop-logo ostanback-desktop-logo

Q-märkta timmerhus – din trygghet

Föreningen Svenska Timmerhus logotypÖstanbäck Timmerhus är ackrediterade medlemmar i Föreningen Svenska Timmerhus (FST). FST har infört ett kvalitetssystem, en q-märkning, som grundar sig på forskning och undersökningar om timmerhus. Som medlemmar i föreningen åtar vi oss att följa de normer som har satts upp av dem. q-märkningen är alltså en garanti för dig som kund att våra timmerhus håller en hög kvalitet.

 

Trä - hållbar och naturlig kvalité