ostanback-desktop-logo ostanback-desktop-logo

Gäststugan i Kåge uppmonterad

14 mars 2014

Stommen upp i Kåge

Timmerstomme gäststuga Kåge

Just nu är vi bland annat uppe i Kåge norr om Skellefteå och monterar en gäststuga och en utbyggnad i handtimrad 6″ timmer. Resultatet efter första veckans arbete på plats är att gäststugan är uppmonterad och under tak.