ostanback-desktop-logo ostanback-desktop-logo

Lägesrapport från Stor Kåge

4 april 2014

Så här ser det ut med tillbyggnaden i Stor Kåge.

Tillbyggnad i timmer, Stor Kåge

Till veckan blir det till att slutföra vår del i projektet.

Tillbyggnad i timmer, Stor Kåge