ostanback-desktop-logo ostanback-desktop-logo

Bankeryd, Småland

6 april 2005

I våra lokaler i Junsele handtimrades det här huset före transport och
uppmontering på sin slutliga plats i Bankeryd i Småland.