ostanback-desktop-logo ostanback-desktop-logo

Borgafjäll, Västerbotten

25 november 2005

Ett trevligt fritidshus med vida vyer när dimman lättat i Borgafjäll.