ostanback-desktop-logo ostanback-desktop-logo

Bygget i Tåme

17 juni 2014

Tåme_timmerhus sida

Nu börjar man se lite mer hur det kommer att bli med gavelfasaden.

Tåme_timmerhus front