ostanback-desktop-logo ostanback-desktop-logo

Energi- och miljöarbete

Att jobba med byggnation av äkta timmerhus är att jobba klimatsmart och med miljöhänsyn, både när det gäller tillverkningsmetod och material. Vår strävan är att endast använda oss av naturliga material vilket gör att koldioxidutsläppen är mycket små i förhållande till alternativa och mer moderna byggnadssätt.