ostanback-desktop-logo ostanback-desktop-logo

och vinnaren är:

17 oktober 2023

Rätt svar på vår mässtävling: Rotbenet var av gran som vi använder oss av till våra ryggåsar, och det vägde 31,4 kg.

Totalt deltog 434 st i tävlingen och av alla svar så var det 4 st som gissat gran och närmast på samma vikt. Av dessa fick lotten avgöra.

Tack till alla som besökte oss och deltog:)