ostanback-desktop-logo ostanback-desktop-logo

Bygget i Harfall fortskrider

28 november 2014

Herrgårdskupa Harfall

I Harfall har nu taket blivit komplett när de fina herrgårdskuporna kommit på plats.
Nu fortsätter de invändiga arbetena och i veckan muras skorstenen upp.

Herrgårdskupa närbild Harfall

Herrgårdskupa baksida Harfall