ostanback-desktop-logo ostanback-desktop-logo

Bergslagsgård Lekhyttan

15 februari 2017

Fick en härlig bild från en tidigare kund på hans äkta timmerhus från Östanbäck Timmerhus utförd i klassiskt parstuga stil.

20170108_083529

Parstugan var förr det vanligaste bostadshuset på medelstora och stora bondgårdar. I 1681 års husesynsförårdning heter det: ” och på thet bonde eller åbo icke må twingas til flere hus än behof giöres, så skal man weta, at thesse äro laga och nödige hus, stufwa med sin cammar och giästesstufwa, ther gården så stoor är.” Parstugan förutsattes här som normal bostadstyp på större gårdar.

Parstugan består av kök, förstuga/kammare och sal på nedre plan och med sovkammare mot var gavel på övre plan i detta fall. Det är en långsträckt åttaknutsbyggnad.